Polityka prywatności

  §1

  Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o., przetwarza i chroni dane osobowe użytkowników korzystających ze strony www.koral.biz.pl, zwanej dalej „Serwisem”. Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszego Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Korzystając ze strony www.koral.biz.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej.

  §2

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „Koral” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ulicy Hutniczej 13.

  2. P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o. zarządzająca stroną www.koral.biz.plzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

  3. Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane kontaktowe podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.koral.biz.pl, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony www.koral.biz.pl.

  §3

  1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych.

  2. Strona umożliwia skontaktowanie się z P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o. poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o. do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty handlowej lub innym, dozwolonym przez ustawę. Podanie danych jest dobrowolne.

  3. P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie wymienia danych osobowych z podmiotami trzecimi. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o.jako dane poufne.

  §4

  1. Wszelkie dane osobowe, które ulegają przetwarzaniu przez P.P.H.U. „Koral” Sp. z o.o. są odpowiednio zabezpieczone, a wszelka ich modyfikacja i usunięcie następuje wyłącznie na wyraźne i jednoznaczne polecenie osoby której dotyczą. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania, modyfikacji lub wglądu.
  2. W ramach Serwisu stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności Serwis zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu e-mail: [email protected]

   
   
   Polityka cookies
   
   
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu P.P.H.U. KORAL SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem ul. Hutnicza 13, 42-610 Miasteczko Śląskie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

b) Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

c) Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies" do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.